1906 ble et merkeår for murmesterstanden

Om oss

I 1994 ble Stavanger og Sandnes murmesterforening stiftet ved at de to foreningene slo seg sammen. Helt til denne dato hadde det vært to adskilte foreninger. I byen Sandnes registeres det flere navn som dukker opp innen murmesterstanden tidlig på 1990-tallet. De fleste av disse blir medlemmer av Sandnes håndverk- og industriforening. Først i 1939 dannes en egen forening, Sandnes murmesterforening, som samme år blir tilsluttet Norske Murmesters Landforening.

Murmestrene på Sandnes var ofte engasjert med oppdrag innen teglindustrien, muring av ovner og teglstein, fabrikkskorsteiner og murbygninger. Etter bybrannen i 1897 ble det også mye å gjøre ved gjenoppbygninge.

I Stavanger hadde de siste årene av 1800 tallet og etter året 1900 vært gode tider for murerbransjen. Større murprosjekter var under oppførelse, monumentale bygg, så vel i offentlig, som i privat regi.

Den nye industrigrenen, hermetikkindustrien krevde også mye arbeidskraft innen byggebransjen. Det varte ikke lenge før de gamle sjøhusene som var tatt i bruk ble for små. Det måtte bygges nye fabrikker, og da helst i mur.

Allerede før århundreskiftet 1900 hadde murervennene i Stavanger med sine over 100 medlemmer dannet sin forening under Norsk Murerforbund, avdeling Stavanger. Etter hvert dukker det opp flere navn av disse som registrerer seg som murmestre.

Året 1906 skulle bli et merkeår for murmesterstanden i Stavanger. Etter at murbyggeriet hadde fått et såpass stort omfang fant en da tiden inne for å danne forening. Dette skjedde 5. april 1906. I desember samme år skjedde stiftelsen av Norske Murmestres Landsforening. Stavanger Murmesterforeing var representert med to representanter som deltok i forhandlingene i Kristiania.

Allerede i 1948 registreres om samtaler mellom murmestre fra Stavanger og Sandnes hvor sammenslåing av de to foreningene drøftes. Først i 1986 startes offisiell felles møtevirksomhet. I 1994 ble Stavanger og Sandnes Murmesterforening stiftet, med murmester Sverre Waldeland som første forman.

Foreningen har egne møtelokaler i Godesetdalen 10 som ble innviet i november 2000.

murmesterforeningen-stavanger-og-sandnes-historie
Historiske bilder fra Stavanger & Sandnes murmesterforening
Historiske bilder fra Stavanger & Sandnes murmesterforening

Styret

Funksjon Navn Adresse Mobil E-post
Formann Arne Hystad Hålandsvegen 24, 4344 Bryne 934 42 601 arne@heskje.no
Nestformann Terje Svihus Gamleveien 1, 4018 Stavanger 907 99 073 terje@osv-sivertsen.no
Kasserer Egil Hana Ospevegen 7, 4051 Sola 971 28 845 egil@hsmur.no
Sekretær John Egil Jansen Hillevågsveien 74/76, 4016 Stavanger 907 32 475 john@stavangervarmesenter.no
Styremedlem Alf Vidar Amdal Torneroseveien 10, 4315 Sandnes 450 07 602 alf@chem-con.no
Varamedlem Roger Gausland Halvorstraen 45, 4085 Hundvåg 928 57 204 roger.gausland@lyse.net

Personlige medlemmer

Navn Adresse Mobil E-post
Sigurd Borgersen Dybingveien 9, 4309 Sandnes 91 14 73 30 s.b@forsand-sandkompani.no
Jan Eimar Dalva Hestehovveien 14, 4330 Ålgård 51 61 88 74 / 95 92 92 97 jan.dalva@modena.no
Jens Petter Haase Dalevn 2 B 1. 103, 4328 Sandnes 51 62 01 04 / 90 91 35 40 aud.haase@lyse.net
Tore Fjelltvedt Rishagen 6, 4321 Sandnes 90 13 42 40
Egil Hana Havnegaten 7, Leil 103, 4306 Sandnes 97 03 95 57 egilford_1984@msn.com
Harald F.Joys Traneveien 55, 5238 Rådal 90 06 11 14 harald.joys@wienerberger.no
Haldor Meling Anne Grimdalensv 4, 4023 Stavanger 95 75 94 63
Oddgeir Rogdeberg Grasholmringen 18 A, 4085 Hundvåg 91 60 92 65 alf@heskje.no
Olav Roth Galeivn 11, 4056 Tananger 94 81 81 12 olav.roth@lyse.net
OSV Sivertsen AS Gamleveien 1, 4018 Stavanger 90 26 40 00 / 90 79 90 73 arne@osv-sivertsen.no
John Idar Skarpenes Nordlivn 10, 4070 Randaberg 51 41 99 62 john.idar.skarpnes@rogfk.no
Trond A. Ueland Svarhelleren 4, 4364 Sirevåg 40 46 03 70 trond.ueland@modena.no
Tommy Slagstad Sandangersvingen 7, 4050 Sola 95 20 27 49 tommy.slagstad@lyse.net
Arve Runarson Bø Torollsveien 6, 4365 Nærbø 938 34 883 arve@runar.as
Jan Ove Øglend Kvernelandsveien 50, 4323 Sandnes 981 00 335 jani_sta86@hotmail.com
Bjørn Ørn Diamantveien 21, 4321 Sandnes 970 81 814 bjorn@oernroth.no

Senior medlemmer

Navn Adresse Mobil E-post
Torbjørn Gismarvik Kaiveien 23, 4310 Hommersåk 93 44 21 26 t.gismarvik@lyse.net
Kåre Hammer Skolevn 3, 4050 Sola 51 65 08 98 / 41 40 17 87
Helge Monstad Seljevn 11, 4025 Stavanger 51 56 63 35
Bjørn Ommundsen Gamle Postb 15, 4313 Sandnes 51 66 77 32 / 90 62 67 67
Alf Svela Tunveien 4, 4306 Sandnes 51 66 42 11
Thomas Kvalvik 51 55 28 60 / 415 63 435
Svein Baardsen 959 01 786 thomasjk@online.no
Knut Åge Gramstad 51 66 50 08 / 468 11 323

Valgkomité

Funksjon Navn Telefon E-post
Formann Oddgeir Rogdeberg 51 62 11 03 / 905 03 424 oddgeir.rogdeberg@hotmail.com
Medlem 1 Erik Eide 51 95 12 25 / 909 14 205 erik@tlund.no
Medlem 2 Jone Åserød 996 39 929 / 997 39 929 jone@aaserod.no

Int. revisor

Funksjon Navn Telefon E-post
2 Morten Ramsdal 976 53 537 / 976 53 537 post@murmester-ramsdal.no
1 Hans Kjetil Henriksen 516 32 534 / 918 88 881 post@vestmur.no

Prøvenemda

Funksjon Navn Telefon E-post
2 Hans Henriksen 51 63 25 34 / 918 88 881 post@vestmur.no
2 Erik Eide 51 95 12 25 / 909 14 205 erik@tlund.no

Styret

Funksjon Navn Adresse Mobil E-post
Formann Arne Hystad Hålandsvegen 24, 4344 Bryne 934 42 601 arne@heskje.no
Nestformann Terje Svihus Gamleveien 1, 4018 Stavanger 907 99 073 terje@osv-sivertsen.no
Kasserer Egil Hana Ospevegen 7, 4051 Sola 971 28 845 egil@hsmur.no
Sekretær John Egil Jansen Hillevågsveien 74/76, 4016 Stavanger 907 32 475 john@stavangervarmesenter.no
Styremedlem Alf Vidar Amdal Torneroseveien 10, 4315 Sandnes 450 07 602 alf@chem-con.no
Varamedlem Roger Gausland Halvorstraen 45, 4085 Hundvåg 909 14 205 roger.gausland@lyse.net

Personlige medlemmer

Navn Adresse Mobil E-post
Sigurd Borgersen Dybingveien 9, 4309 Sandnes 91 14 73 30 s.b@forsand-sandkompani.no
Jan Eimar Dalva Hestehovveien 14, 4330 Ålgård 51 61 88 74 / 95 92 92 97 jan.dalva@modena.no
Jens Petter Haase Dalevn 2 B 1. 103, 4328 Sandnes 51 62 01 04 / 90 91 35 40 aud.haase@lyse.net
Tore Fjelltvedt Rishagen 6, 4321 Sandnes 90 13 42 40
Egil Hana Havnegaten 7, Leil 103, 4306 Sandnes 97 03 95 57 egilford_1984@msn.com
Harald F.Joys Traneveien 55, 5238 Rådal 90 06 11 14 harald.joys@wienerberger.no
Haldor Meling Anne Grimdalensv 4, 4023 Stavanger 95 75 94 63
Oddgeir Rogdeberg Grasholmringen 18 A, 4085 Hundvåg 91 60 92 65 alf@heskje.no
Olav Roth Galeivn 11, 4056 Tananger 94 81 81 12 olav.roth@lyse.net
OSV Sivertsen AS Gamleveien 1, 4018 Stavanger 90 26 40 00 / 90 79 90 73 arne@osv-sivertsen.no
John Idar Skarpenes Nordlivn 10, 4070 Randaberg 51 41 99 62 john.idar.skarpnes@rogfk.no
Trond A. Ueland Svarhelleren 4, 4364 Sirevåg 40 46 03 70 trond.ueland@modena.no
Tommy Slagstad Sandangersvingen 7, 4050 Sola 95 20 27 49 tommy.slagstad@lyse.net
Arve Runarson Bø Torollsveien 6, 4365 Nærbø 938 34 883 arve@runar.as
Jan Ove Øglend Kvernelandsveien 50, 4323 Sandnes 981 00 335 jani_sta86@hotmail.com
Bjørn Ørn Diamantveien 21, 4321 Sandnes 970 81 814 bjorn@oernroth.no

Senior medlemmer

Navn Adresse Mobil E-post
Torbjørn Gismarvik Kaiveien 23, 4310 Hommersåk 93 44 21 26 t.gismarvik@lyse.net
Kåre Hammer Skolevn 3, 4050 Sola 51 65 08 98 / 41 40 17 87
Helge Monstad Seljevn 11, 4025 Stavanger 51 56 63 35
Bjørn Ommundsen Gamle Postb 15, 4313 Sandnes 51 66 77 32 / 90 62 67 67
Alf Svela Tunveien 4, 4306 Sandnes 51 66 42 11
Thomas Kvalvik 51 55 28 60 / 415 63 435
Svein Baardsen 959 01 786 thomasjk@online.no
Knut Åge Gramstad 51 66 50 08 / 468 11 323

Valgkomité

Funksjon Navn Telefon E-post
Formann Oddgeir Rogdeberg 51 62 11 03 / 905 03 424 oddgeir.rogdeberg@hotmail.com
Medlem 1 Erik Eide 51 95 12 25 / 909 14 205 erik@tlund.no
Medlem 2 Jone Åserød 996 39 929 / 997 39 929 jone@aaserod.no

Int. revisor

Funksjon Navn Telefon E-post
2 Morten Ramsdal 976 53 537 / 976 53 537 post@murmester-ramsdal.no
1 Hans Kjetil Henriksen 516 32 534 / 918 88 881 post@vestmur.no

Prøvenemda

Funksjon Navn Telefon E-post
2 Hans Henriksen 51 63 25 34 / 918 88 881 post@vestmur.no
2 Erik Eide 51 95 12 25 / 909 14 205 erik@tlund.no
Kontakt oss

Send oss gjerne en e-post om det er noe du lurer på.

Ikke lesbart? Endre teksten. captcha txt

Skriv inn og trykk Enter for å søke