1906 ble et merkeår for murmesterstanden

Om oss

I 1994 ble Stavanger og Sandnes murmesterforening stiftet ved at de to foreningene slo seg sammen. Helt til denne dato hadde det vært to adskilte foreninger. I byen Sandnes registeres det flere navn som dukker opp innen murmesterstanden tidlig på 1990-tallet. De fleste av disse blir medlemmer av Sandnes håndverk- og industriforening. Først i 1939 dannes en egen forening, Sandnes murmesterforening, som samme år blir tilsluttet Norske Murmesters Landforening.

Murmestrene på Sandnes var ofte engasjert med oppdrag innen teglindustrien, muring av ovner og teglstein, fabrikkskorsteiner og murbygninger. Etter bybrannen i 1897 ble det også mye å gjøre ved gjenoppbygninge.

I Stavanger hadde de siste årene av 1800 tallet og etter året 1900 vært gode tider for murerbransjen. Større murprosjekter var under oppførelse, monumentale bygg, så vel i offentlig, som i privat regi.

Den nye industrigrenen, hermetikkindustrien krevde også mye arbeidskraft innen byggebransjen. Det varte ikke lenge før de gamle sjøhusene som var tatt i bruk ble for små. Det måtte bygges nye fabrikker, og da helst i mur.

Allerede før århundreskiftet 1900 hadde murervennene i Stavanger med sine over 100 medlemmer dannet sin forening under Norsk Murerforbund, avdeling Stavanger. Etter hvert dukker det opp flere navn av disse som registrerer seg som murmestre.

Året 1906 skulle bli et merkeår for murmesterstanden i Stavanger. Etter at murbyggeriet hadde fått et såpass stort omfang fant en da tiden inne for å danne forening. Dette skjedde 5. april 1906. I desember samme år skjedde stiftelsen av Norske Murmestres Landsforening. Stavanger Murmesterforeing var representert med to representanter som deltok i forhandlingene i Kristiania.

Allerede i 1948 registreres om samtaler mellom murmestre fra Stavanger og Sandnes hvor sammenslåing av de to foreningene drøftes. Først i 1986 startes offisiell felles møtevirksomhet. I 1994 ble Stavanger og Sandnes Murmesterforening stiftet, med murmester Sverre Waldeland som første forman.

Foreningen har egne møtelokaler i Godesetdalen 10 som ble innviet i november 2000.

murmesterforeningen-stavanger-og-sandnes-historie
Historiske bilder fra Stavanger & Sandnes murmesterforening
Historiske bilder fra Stavanger & Sandnes murmesterforening

Styret

Funksjon Navn Mobil E-post
Formann Morten Ramsdal 976 53 537 post@murmester-ramsdal.no
Nestformann Terje Svihus 902 64 000 terje@osv-sivertsen.no
Kasserer John Egil Jansen 907 32 475 john@stavangervarmesenter.no
Sekretær Alf Vidar Amdal 450 07 602 alf@chem-con.no
Styremedlem Roger Gausland 928 57 204 roger.gausland@lyse.net
Styremedlem Sigurd Sirevåg 450 07 602 sigurd@chem-con.no

Valgkomité

Navn
Erik Eide
Jone Åserød
Arne Hystad

Int. revisor

Navn
Arne Hystad
Knut Inge Svela

Prøvenemda

Navn
Oddgeir Rogdeberg
Morten Ramsdal

Styret

Funksjon Navn Mobil E-post
Formann Morten Ramsdal 976 53 537 post@murmester-ramsdal.no
Nestformann Terje Svihus 902 64 000 terje@osv-sivertsen.no
Kasserer John Egil Jansen 907 32 475 john@stavangervarmesenter.no
Sekretær Alf Vidar Amdal 450 07 602 alf@chem-con.no
Styremedlem Roger Gausland 928 57 204 roger.gausland@lyse.net
Styremedlem Sigurd Sirevåg 450 07 602 sigurd@chem-con.no

Valgkomité

Navn
Erik Eide
Jone Åserød
Arne Hystad

Int. revisor

Navn
Arne Hystad
Knut Inge Svela

Prøvenemda

Navn
Oddgeir Rogdeberg
Morten Ramsdal
Kontakt oss

Send oss gjerne en e-post om det er noe du lurer på.

Skriv inn og trykk Enter for å søke